- Vindenes og duftenes øy!


Hjem > Om Chios > Historie

Chios historie

Chios har en rikholdig og dramatisk historie. Øya knyttes til Homer, Kristoffer Kolumbus, pirater på jakt etter den saliggjørende mastiken, stort sjømannskap, viner og silke som var etterspurt over hele verden og det gode liv.

En fin "feriemetode" for å bli kjent med litt nyere historie, er å lese Athena Dallas-Damis trilogi basert på Chiotisk historie fra før massakren og frem til 1858. Trilogiens bøker heter "Island of the winds", "windswept" og "Follow the wind" og en chiotisk familie går som en rød tråd gjennom bøkene. Under massakren i 1822 ble to tvillinger skilt fra hverandre. Den ene ble hos moren, den andre tar tyrkerne med seg til sultanen. Mange år senere møtes de igjen som fiender. - bøkene fås kjøpt både på nettbokhandeler og i bokhandlene på Chios.

Chios blir regnet for å være Homers hjemsted og i Vrontados finnes Homers' sten, Daskalopetra, der han angivelig underviste sine elever en gang mellom år 1100 og år 900 f.Kr. Ser man nøye etter, ser man avtrykk av rumpene deres i steinen.

Chios sies også å være fødestedet til Kristoffer Kolumbus. Han var av genovesisk avstamning, men øya var på Kolumbus ble født genovesisk koloni og man mener å ha bevis for at han ble født her. Sikkert er iallfall at familienavnet Kolumbus fortsatt finnes på Chios med ulike skrivemåter.

Chios ble bygd opp igjen etter masakrene I 1822, hvor tusenvis av chioter ble slaktet ned for fote på Sultanens ordre fordi de hadde vært "litt obsternasige". I ørneredebyen Anavatos søkte kvinner og barn tilflukt for å unngå å bli tatt til fange. Da sendebud kom om at tyrkerne nærmet seg, kastet de seg utfor stupet for å unnslippe. Jeg har lest at av øyas 100.000 innbyggere var det bare 30.000 som overlevde.

Eugène Delacroix malte et maleri, massacre of Chios(utstilt i Louvre), som beskriver det hele i bilder. Etterhvert som nyhetene om massakren spredte seg utover i Europa, dannet det seg en filhellensk sympatibølge som var så kraftig at Sultanen ble redd for de internasjonale følgene av massakren. Han bestemte seg for legge skylden på, og forvise, Pashaen. Deretter sendte han bud til alle Chioter om at de hadde fritt leide for å flytte tilbake til Chios. Det tok lang tid, men etterhvert begynte folk å flytte tilbake. Chios ble gjenreist, men oppnådde aldri sin fordums velstand.

Øya ble igjen å bli rammet av ødeleggelser i 1881, denne gang i form av et stort jordskjelv. Havnefasaden i Chios by er bygget opp igjen etter dette jordskjelvet og bidrar til at byen fremstår som mer moderne og mindre typisk gresk. Går man derimot _inn_ i byen, finner man eldre bebyggelse. Katarraktis er også en by som ble gjenreist etter jordskjelvet.

11. november 1912 ankom den greske marine øya. Etter 2 måneders kamp la tyrkerne ned våpnene og Chios ble igjen gresk.

Chios hovedinntektskilder har vært mastik og skipsfart. En stor del av Hellas skipsrederfamilier og skipsflåte stammer herfra. I de senere år har også turismen tatt seg opp, men fortsatt har den ikke "tatt av". Den korte flystripen som ikke tillater store fly får ta litt av skylden for det.

Andre produkter på øya er oliven, vin, ouzo, frukt, bl.a fiken og appelsiner. Appelsinsaften fra Kambos er god, den bør prøves! Det utvinnes også stein, både marmor og den kjente Thymianasteinen.

Hva som kanskje ikke er like kjent, er at Chios ser ut til å gjøre det stort på fiskeoppdrett. Faktisk er et Chiotisk firma, Nireus, største enkeltaksjonæren i et stort oppdrettsfirma på Vestlandet, Marine Farms.